خانه » موضوعات جشنواره

موضوعات جشنواره

 

موضوع و تعاریف کلی:

موضوع محوری این جشنواره «چالشها و فرصتهای موجود در پژوهش، فنّاوری و نوآوری» است.

 

موضوع‏ها و مضامین مدنظر این دوره از جشنواره به شرح زیر است:

 

 • فنّاوری و نوآوری مسئولانه
 • تجهیزات پژوهشی دانشگاه‏ها و پژوهشگاه‏ها
 • تعاملات بین المللی علمی دانشگاه‏ها و مراکز آموزش عالی
 • ارتباط دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با کار و صنعت
 • پژوهش های غیرکاربردی
 • سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی
 • بهره‏ وری در پژوهش
 • مهاجرت دانش آموختگان و پژوهشگران
 • جایگاه پژوهش در بین مردم
 • فنّاوری و نوآوری در زندگی مردم
 • فنّاوری و نوآوری در مظاهر اجتماعی، شهری و روستایی
 • فنّاوری و آسیب‏های اجتماعی
 • فنّاوری و بومی‏سازی
 • فنّاوری های نرم
 • نقش فنّاوری در تولید ثروت ملی
 • تعدد مراکز سیاستگذاری و اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فنّاوری
 • اقتصاد دانایی محور، جامعه دانایی محور و جهان دانایی محور
 • نقش علم، تحقیقات و فنّاوری در حوزه های کشاورزی، دفاع، حمل و نقل، اقتصاد، آینده و ….
 • آینده نگاری در حوزه های علم و فنّاوری
 • بکارگیری تجارب و دانش های گذشته در ترسیم راه آینده
 • تقلب
 • دانشگاه کارآفرین
 • مدرک گرایی
 • مدیریت دانش بنیان
 • اقتصاد دانش بنیان
 • تعدد مراکز تصمیم گیری علم و فنّاوری

 

 

image_pdfimage_print
bigtheme